Krop-Sind-Huset

Kroppsykoterapeut MPF
Katrine Kibsgaard

Chok-/traumeterapi eller SE terapi

 

Måske har du været offer for - eller vidne til – en ulykke, eller har oplevet noget andet voldsomt. Eller måske er du gået ned med stress efter en langvarig belastning, så dit nervesystem er blevet overbelastet.

 

Når mennesker udsættes for chok eller længerevarende belastninger/stress, kan nervesystemet ikke  regulere sig som hidtil.

 

Man kan blive fastlåst i enten hyperaktivitet, konstant uro/angst, manglende evne til at orientere sig eller kan blive fastlåst i opgivenhed,  magtesløshed og manglende energi, som kan føre til depression og isolation.

 

Uforløste chok, traumer eller langvarige belastninger kan sætte sig som
Post Traumatisk Stress Syndrom - PTSD.

 

Jeg kan støtte dig til igen at få adgang til en normal regulering af nervesystemet.

 

Gennem chok-/traumeterapi eller SE terapi er det muligt – via kontakt, nærvær og samtale samt kropslig opmærksomhed og små øvelser – på en nænsom og afstemt måde at afbalancere dit nervesystem.

 

Peter Levine har udviklet SE metoden (Somatic experiencing) via forskning i biologi og  neurovidenskab samt sit arbejde gennem mange år i sin kroporienterede terapeutiske praksis. Se mere på www.traumeheling.com.