PERSONDATAPOLITIK HOS KATRINE KIBSGAARD

Jeg indhenter kun persondata i de tilfélde, hvor dette er relevant, og vil kun indhente persondata, hvis du er i et terapeutisk forlþb hos mig - Katrine Kibsgaard – i Krop-Sind-Huset. Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholdes alle relevante og géldende lovbestemmelser. Jeg videregiver ikke dine personoplysninger til trediemand.

Jeg vil kun opbevare dine persondata, sÄ lÊnge jeg enten er pÄlagt en juridisk forpligtelse hertil, eller sÄ lÊnge det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Dine oplysninger vil blive slettet efter et Är, nÄr du har vÊret i et forlÞb hos mig.

Jeg kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse og telefonnummer, nÄr du besÞger min hjemmeside. SÄfremt du ikke starter i et forlÞb hos mig, vil de blive slettet i lÞbet af en mÄned.

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger pÄ www.kropsind.dk er Katrine Kibsgaard, Bakkekammen 20.

Behandlingsgrundlag og formÄl

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter jeg for at kunne kontakte dig. Hvis du ikke starter i et forlÞb hos mig, slettes de i lÞbet af en mÄned.

Dine oplysninger vil blive slettet efter 1 Är, nÄr du har vÊret i et forlÞb hos mig i Krop-Sind-Huset.

Dine persondata videregives ikke til tredjemand og overfĂžres ikke til tredjelande.

Min hjemmeside er hos Nethosting, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata, som du oplyser pÄ vores hjemmeside, vil blive opbevaret i Nethostings datacentre.

Vi bruger eksterne virksomheder som leverandÞrer for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandÞrer er databehandlere og behandler i visse tilfÊlde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instrukser og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere. Vi har indgÄet databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores og din garanti for, at de overholder gÊldende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en rĂŠkke rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode mig om fĂžlgende ved at kontakte mig pr. mail eller telefon:

  • At fĂ„ adgang til og fĂ„ ĂŠndret dine persondata
  • At fĂ„ slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed. Ønsker du, at jeg skal begrÊnse behandlingen af dine personoplysninger, kan du ogsÄ sende mig en anmodning pÄ kibsgaard@kropsind.dk.