Chok-/traumeterapi eller SE terapi

Måske har du været offer for - eller vidne til – en ulykke, eller har oplevet noget andet voldsomt. Eller måske er du gået ned med stress efter en langvarig belastning, så dit nervesystem er blevet overbelastet.

Når mennesker udsættes for chok eller længerevarende belastninger/stress, kan nervesystemet ikke regulere sig som hidtil. Jeg kan støtte dig til igen at få adgang til en mere normal regulering af nervesystemet.

Man kan blive fastlåst i enten hyperaktivitet, konstant uro/angst, manglende evne til at orientere sig eller kan blive fastlåst i opgivenhed, magtesløshed og manglende energi, som kan føre til depression og isolation. Uforløste chok, traumer eller langvarige belastninger kan sætte sig som Post Traumatisk Stress Syndrom - PTSD.

Jeg kan støtte dig, så det bliver muligt at få adgang til en mere normal regulering af nervesystemet.

Gennem SE terapi er det muligt – bl.a. via kontakt, nærvær, samtale - samt kropslig opmærksomhed og bevægelser – på en nænsom og afstemt måde at afbalancere dit nervesystem.

Peter Levine har udviklet SE metoden (Somatic experiencing) via forskning i biologi og neurovidenskab samt sit arbejde gennem mange år i sin kropsorienterede terapeutiske praksis. Se mere på www.traumeheling.com.